วันมาฆบูชา

Last updated: 2018-03-01  |  775 Views  | 

วันมาฆบูชา

วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระอรหันต์ผู้ได้ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด และยังเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน ๓)

เพราะฉะนั้นเราจึงควรน้อมนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานำมาปฎิบัติ นั้นคือ
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
2. การทำจิตให้ผ่องใส
3. การทำกุศลให้ถึงพร้อม

เช้านี้นอกจากตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ ถวายสังฆทานแล้ว ยามพลบค่ำจะมีการเวียนเทียน และฟังธรรมเทศน์ด้วย ซึ่งวัดต่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต่างพร้อมจัดสถานที่เพื่อให้ชาวพุทธได้ปฎิบัติสืบทอด สืบสานวัฒนธรรมไทยกันต่อๆไปค่ะ


This is the day of the 15th lunar month, which is considered a great day. This is the day when the 1,250 monks came together and did not make appointments.


Powered by MakeWebEasy.com